Mos arriba la noticia de que el Valencia CF ha tornat a sucumbir al catalanisme, contractant per al event de presentacio de la plantilla d´enguany al grup Bajoqueta Rock, "amics" de atres grups ultres del tall de Al Tall, Obrint Pas, La Gossa Sorda, Svaters, etc, tots ells apesebrats d´Acció Cultural (els dels repetidors de TV3) i Escola Valenciana (els de les trobades escolars).

El reso de la noticia no s´ha fet esperar: particulars i entitats han escomençat tota una campanya de mails a l´entitat valencianista, protestant per l´actuacio d´este grup.

Reproduim aci el model d´escrit de protesta a nivell particular que a hores d´ara molts seguidors, aficionats i socis del club han enviat via e-mail a les oficines del club:

(lloc), 6 d´agost de 2010

Estimats dirigents del VCF i organisadors de la presentacio de la plantilla 2010/2011:

Com a (soci nº xxxxx / aficionat / seguidor), me veig en la obligacio de comunicar al club la meua indignacio i el meu rebuig per l´actuacio del grup "Bajoqueta Rock" en la presentacio de la plantilla i Trofeu Taronja d´enguany, que es celebrarà el dia 18 d´agost en Mestalla.

Dita indignacio i rebuig venen motivats pel tall ultracatalaniste del grup en qüestio, que ha compartit escenari en grups de la mateixa ideologia en atres events musicals organisats per entitats receptores de subvencions de la Generalitat de Catalunya en concepte de "promoció i difusió de la llengua i la cultura catalanes" en territori valencià. Adjunte un ellaç d´una coneguda web catalanista per a provar lo que dic: http://www.vilaweb.cat/noticia/2578497/noticia.html

Per tant, i davant estos fets que considere lesius per a l´identitat, la cultura i la llengua valenciana, no tinc més remei que EXIGIR a l´organisacio del event que suspenga l´actuacio d´este grup i la sustituïxca per atra, fent un comunicat public al respecte i demanant disculpes a moltissims aficionats que mos hem sentit ningunejats per la contractacio d´este grup radical catalaniste, ya que no comulguem en cap sentit en l´ideologia separatista i antivalenciana d´este grup musical, ni en la seua simbologia o forma extranya de parlar.

Tambe me veig en l´obligacio, en cas de no obtindre una resposta possitiva per la seua part ad este respecte, de no assistir a la presentacio d´enguany, i de recomanar a tots els meus coneguts aficionats, simpatisants i socis la no assistencia a l´event.

Crec que el perjui economic directe que esta actuacio té per a l´entitat queda patent, sense contar la mala image i la sensacio d´alineament politic en el catalanisme, tant rebujat per la societat valenciana, que es percibix socialment des de l´entitat.

Sense més, molts aficionats i socis del club esperem una resposta per la seua part.

(el teu nom)
DNI xxxxxxx-Z
(Soci nº xxxxx / aficionat / seguidor)

Tant els particulars com les entitats que han promogut esta iniciativa mos demanen la seua colaboracio, d´una forma molt simple: copiant el text de la protesta i fentlo arribar al Valencia CF, a estes 3 direccions de mail alhora:

externas@valenciacf.es
callcenter@valenciacf.es
prensa@valenciacf.es

Per a finalisar, mos agraïxen la nostra colaboracio, que prestem encantats per cert, en la difusio d´esta campanya contra l´actuacio d´eixe grup musical catalaniste en Mestalla.

0 comentarios:

Actualitat Valenciana

Valencia Provincia

Noticies Horta

Noticies Horta Nort

Noticies Horta Sur

Orage MeteoValencia

Món Ecologic

Bous de Carrer

Motor en Valencia

Religio

Deports VCF

Cultura: Russafi

Cultura: Documents

Cultura: Aledua

Són les...

Visites

Horta Hui en Facebook

Opinio: Vicente Boluda

Opinio: Colectiu Signes

Opinio: Fernando Chiva

Opinio: Pepe Esteve

Opinio: Chimo Ferrer

Opinio: Juan G. Sentandreu

Opinio: Manuel J. Ibañez

Opinio: Benjamin Lafarga

Recomanacions